Zásady bezpečné jízdy v kostce: Jak minimalizovat riziko nehody?

Naprostá většina dopravních nehod (dle odhadů cca 90 %) je způsobena selháním řidiče. A protože se jich jen za první čtvrtletí tohoto roku událo více než dvacet tisíc, není od věci malé opáčko základních pravidel bezpečné jízdy. V prvé řadě přijměte fakt, že na silnici nejste jenom vy, ale i další účastníci silničního provozu. Naučte se jejich chování předvídat a včas na ně reagovat.

Pro emoce není za volantem místo

K nejdůležitějším aspektům bezpečné jízdy patří schopnost sebeovládání. Řidič by měl potlačit své přirozené vlastnosti, které by mohly řízení negativně ovlivnit. Člověk s flegmatickou povahou musí vyvíjet vyšší aktivitu než běžně, cholerik zase zkrotit svou vášeň a přejít vypjaté situace s chladnou hlavou.

Jezděte defenzivně

Mnoho řidičů zaměňuje defenzivní jízdu s pomalou, ale ve skutečnosti jde o zcela jiný přístup. Podstatou je snaha o maximální možné respektování fyzikálních zákonů, technického stavu vozidla, vlastních schopností a aktuálních podmínek. Mimo to sledujte vodorovné i svislé dopravní značení a chovejte se ohleduplně k ostatním účastníkům (především k těm méně chráněným).

Buďte vidět a chovejte se předvídatelně

Dle platných předpisů musí vozidlo svítit i během dne. Nařízení má opodstatnění – řidič, kterého oslnilo slunce, vidí automobily s rozsvícenými světly mnohem lépe. Zároveň se snažte dávat najevo své úmysly (např. odbočení) v dostatečném časovém předstihu. Používejte směrová světla a nezapomeňte naznačit, že se chystáte předjíždět. Dejte ostatním řidičům dostatek času na správnou reakci.

Dodržujte rychlost a předpisy

Pravidla silničního provozu platí pro každého. Příliš vysoká rychlost vozidla vede k exponenciálnímu prodloužení brzdné dráhy a výraznému snížení reakční doby. Mimo to snadno přehlédnete důležité značky, což se může stát ostudným především ve větších městech. Své o tom ví každý řidič, který podcenil dopravní značení v Brně nebo Praze...

Myslete na aktivní bezpečnost

Nezapomeňte, že klíčovou roli hrají také technický stav vozidla a další prvky aktivní bezpečnosti. Zajistěte si proto při řízení adekvátní pohodlí a dobrý výhled. I tyto faktory mohou rozhodnout, zda dojedete do cíle bez nehody.

Publikováno: 30. 05. 2020

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Havelková